loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

– SEKCJE i ZESPOŁY –

klub żołnierzy rezerwy lok

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Klub powstał 9 października 2002 roku. Pierwszym prezesem Klubu był Marian Klupieć. Od roku 2006 nieprzerwanie funkcję tę pełni Stanisław Jankowski. Celem Klubu jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń w zakresie technik strzeleckich. Członkiem Klubu można zostać z chwilą ukończenia 16 lat. Obecnie Klub zrzesza 29 członków, którzy spotykają się cyklicznie na zawodach strzeleckich.

12121