loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

HISTORIA SOK ŚWIĘCIECHOWA

OTWARCIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Święciechowie odbyło się w 1975 roku. Ośrodek swoją działalność rozpoczął w kamienicy przy święciechowskim rynku. W miejscu zniszczonego budynku postawiono tzw. plombę. Budowa trwała dwa lata. Po tym czasie Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka otrzymały swoją siedzibę.
Uroczystość otwarcia była sporym wydarzeniem.  Przyjechali goście, władze z gminy i powiatu, działacze kultury, poeta Lech Konopiński. Gminny Ośrodek Kultury miał wówczas zaledwie jeden pokój i zatrudniał jedną osobę…  
Uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Święciechowie dokonał jeden z najbardziej zaangażowanych w budowę obiektu pracownik Urzędu Gminy – Feliks Czajka. Przybyłych gości przywitał ówczesny naczelnik gminy Stefan Bensdorff. 
W uroczystości udział wzięli: kierownik wydziału pracy PZPR w Lesznie – Zbigniew Zygmunt, dyrektor WBP w Lesznie – Anna Żalik, Pisarz Konopiński i Chadzinikolau, I sekretarz KG, Przewodniczący GRN – Zygmunt Kaczmarek. Następnie scharakteryzowano krótko przebieg prac i historię biblioteki w Święciechowie.     

Część oficjalną umilił swoimi wierszami Lech Konopiński. Sołtys wsi Święciechowa – Ignacy Masztalerz podziękował władzą gminnym, a w szczególności Urzędowi Gminy za duże zaangażowanie w przeobrażeniu całej Święciechowy, ludziom wyróżniającym się w pracy bibliotekarskiej i budowie nowego obiektu jako gminnego ośrodka kultury w Święciechowie. Przedstawiciel komitetu wojewódzkiego wręczył nagrody rzeczowe i dyplomy po czym dokonał krótkiej oceny zaangażowania wszystkich w budowę i urządzanie nowego ośrodka dziękując jednocześnie w imieniu I sekretarza KW – Kuleszy za inicjatywę w propagowaniu i rozbudowie kultury na terenie gminy, życząc dalszych jeszcze lepszych osiągnięć.

Po zakończeniu części oficjalnej obecni zwiedzali nową bibliotekę z wyodrębnionym działem dziecięcym i czytelnią. Lech Konopiński w księdze pamiątkowej GBP wpisał trzy słowa: „Niech żyje Święciechowa”.

LATA '80-TE

W 1982 roku działalność ośrodka została zawieszona. Spełniał on funkcję koordynatora całokształtu programu kulturalno- wychowawczego. Z uwagi na brak obsady personalnej do października 1983r.  działalność nie była w pełni realizowana. GOK został reaktywowany w październiku 1983r. Nie posiadał własnego sprzętu, kadry. Podjęto działania w tych dziedzinach, które były możliwe. A był to: folklor, taniec, plastyka i teatr. Zatrudniono instruktorów, pracowników godzinowych. Zaczęły działać zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Wszystkie powstawały w latach osiemdziesiątych, dzięki pasji instruktorów, miłośników muzyki, tańca, teatru czy plastyki.

Pierwsze zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury: 
„Czerwony Kapturek”  teatrzyk z Długiego Starego,
„Milowe buty” teatrzyk z Gołanic,
„Wichłacze” teatrzyk dziecięcy z Gołanic,
„Globus” teatrzyk klubu Spokojnych Serc z Długiego Starego,
„Dance” zespół poetycko – taneczny w Święciechowie,
„ROTHMANS” zespół muzyczny,
„Walcerek” dziecięcy zespół taneczny z Lasocic.
Pracowała też sekcja plastyczna, sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego i pierwszy w gminie śpiewaczy Zespół Pieśni Dawnej Karolinki z Gołanic.

Konieczność zatrudnienia w GOK instruktorów o różnej specjalności została zrealizowana w 1984r. W ośrodku pracowali wtedy: dyrektor ośrodka i Inst. d.s. plastyki, instruktor d/s pracy środowiskowej i folkloru, instruktor pracy klubowej i środowiskowej, instruktorzy godzinowi: d/s muzyki i śpiewu, d/s teatru oraz elektroakustyk.
Kilku instruktorów i pracowników pożegnaliśmy na zawsze. Odeszli od nas: Andrzej Białkowski, Anna Przydróżna, Marta Konieczna, Władysław Bajer, Maria Wencel, Jadwiga Solarczyk, Irena Okamfer, Urszula Przybylska, Artur Tarasewicz. Wszyscy dołożyli cegiełkę do rozwoju amatorskiej działalności artystycznej w gminie.

NOWA SIEDZIBA

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Święciechowa z dnia 22 października 1992 roku. Ośrodek połączono z biblioteką i nadano mu nazwę Samorządowy Ośrodek Kultury. W 1993 roku ośrodek przeniesiono do nowej siedziby przy ulicy Śmigielskiej, tuż przy wiatraku. W roku 2007 Bibliotekę przeniesiono z Rynku do nowej siedziby przy ulicy Ułańskiej.

Kolejno dyrektorami Ośrodka Kultury byli:
– Anna Błaszczyk,
– Ryszard Płachta,
– Dorota Wróbel,
– Krzysztof Kubiak,
– obecny dyrektor, Marek Tulewicz.

12121