loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

– SEKCJE i ZESPOŁY –

SEKCJA PLASTYCZNA

Sekcja plastyczna działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie prowadzi zajęcia w zakresie rysunku, które dają możliwość swobodnej wypowiedzi graficznej oraz malarstwa, które pozwala odkrywać nowe przestrzenie barw posługując się barwną plamą oraz szerokim wachlarzem waloru, kontrastu i światłocienia.

Zajęcia odbywają się w czterech grupach wiekowych: najmłodsza, dwie dziecięco-młodzieżowe oraz dorośli. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w salce w Samorządowym Ośrodku Kultury.

12121