loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie na wiatrak

We wtorek, 19 lipca, Gmina Święciechowa otrzymała 85 831 zł. na remont zabytkowego wiatraka- koźlaka w miejscowości Święciechowa. Umowę na powyższą kwotę podpisano w salce Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, przy którym koźlak się znajduje. W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych i skarbik gminy Łukasz Ślaga. 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym wiatraku – koźlaku w Święciechowie w celu jego ochrony i udostępnienia mieszkańcom gminy zabytku. Remont wiatraka obejmować ma prace związane z wymianą dachu, elementami kozła, remontem odgromienia oraz dezynsekcję gazową. Stan obecny wiatraka nie pozwala na jego wykorzystanie i zwiedzanie. Zaplanowane prace wpłyną korzystnie na stan, bezpieczeństwo, atrakcyjność i estetykę wiatraka.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano zaproszonym gościom wnętrze koźlaka, w którym znajduje się Izba Regionalna.

12121