loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

Rubinowe gody Karolinek

W sobotę, 15 października, w Sali Wiejskiej w Gołanicach Zespół Śpiewaczy KAROLINKI świętował 40-lecie istnienia.

Uroczystość z udziałem wielu gości była okazją do wspólnego śpiewania, wspominania i rozmów. Gości przywitała prezes zespołu Karolinek Jolanta Jaśkowiak. A wśród gości zasiedli: wójt gminy Marek Lorych, sekretarz gminy Patryk Tomczak, przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Marek Tulewicz, sołtys Gołanic i członkowie Rady Sołeckiej, reprezentanci Stowarzyszenia Aktywni dla Gołanic oraz zaprzyjaźnione chóry, zespoły śpiewacze i delegacje grup działających na terenie gminy. Magdalena Sztor przypomniała historię i działalność zespołu.

Trochę historii…
KAROLINKI powstały 26 maja 1982 roku i działały przy istniejącym już Klubie Złota Jesień. Założycielką  była Łucja Firlej, a pierwszą instruktorką Halina Frach. Początkowo do zespołu zapisało się 10 osób.
W 2004 roku odeszła Łucja Firlej. Po jej śmierci prezeską została Krystyna Kaźmierczak i pełniła swoje obowiązki do 2015 roku. Następnie prezesem Karolinek została Jolanta Jaśkowiak i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
Pierwsza pełna nazwa zespołu brzmiała Zespół Pieśni Dawnej KAROLINKI. Rzeczywiście śpiewali wtedy głównie dawne piosenki ludowe, biesiadne lub patriotyczne. Uświetniali swoim śpiewem imprezy na terenie gminy takie jak dożynki, spotkania opłatkowe, majówki, Dni Seniora czy jubileusze. Zespół wpisał się w życie Gołanic. Od 40 lat uczestniczy w wielu uroczystościach na terenie wsi. Obecnie grupa nie działa pod nazwą Zespół Pieśni Dawnej Karolinki. Teraz noszą nazwę Zespół Śpiewaczy Karolinki. Poszerzyli swój repertuar o piosenki współczesne i melodie znanych zespołów.

Instruktorami kolejno byli: Halina Frach, Anna Przydróżna, Mariusz Sałata, Artur Terasewicz i Roksana Rządkowska. Dziś zespół prowadzi Bartosz Sztor.

Podczas swojego jubileuszu Karolinki wystąpiły dwa razy. Na początki i końcu imprezy. Na scenie zaprezentowali się też śpiewacy z pozostałych zespołów działających przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie: Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego i Chór Cecylia ze Święciechowy.
Przypomnijmy, że podczas ostatniego jubileuszu 35-lecia zespołu, który odbył się 7 października 2017 roku Zespół Śpiewaczy KAROLINKI za swoją działalność otrzymał medal „Zasłużony dla gminy Święciechowa”.

12121