loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

Skarb Święciechowy

🟡 We wtorek, 12 marca, w Klubie Seniora+ w Święciechowie odbyło się ciekawe spotkanie pt. „Skarb ze Święciechowy”. Spotkanie poprowadził Pan Ryszard Kozłowski, który z niesamowitą pasją opowiadał uczestnikom o Mennicy Wschowskiej, a także o znalezionych na terenie Święciechowy monetach.
🟡 W skład „skarbu” wchodzą monety srebrne z XV i XVI w. z terenu Polski, Śląska i Prus. Prawdopodobnie został ukryty po 1540 roku przez jednego z miejscowych kupców. Znaleziono go 7 kwietnia 1981 roku podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie prywatnej posesji w Święciechowie, na głębokości około 78 cm.
🟡 Spotkanie zorganizowała Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Organizatorzy dziękują uczestnikom za poświęcony czas, a prowadzącemu za przekazaną wiedzę i zaangażowanie.
🟡 Dzięki współpracy Biblioteki i Klubu Seniora w Święciechowie odbędzie się kolejne ciekawe spotkanie, o którym poinformujemy już niebawem.

12121