loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Spotkanie kolędowe zespołów śpiewaczych z terenu gminy Święciechowa.

W sobotę, 7 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbyło się Spotkanie Noworoczne z udziałem gminnych zespołów śpiewaczych i zaproszonych gości. Na scenie zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy z instruktorem Krzysztofem Kubiakiem, Chór Cecylia ze Święciechowy z dyrygentem Antonim Kręc, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego z instruktorem Czesławem Koniecznym oraz gospodarze spotkania Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic z instruktorem Bartoszem Sztor.
W spotkaniu udział wzięli wójt gminy Marek Lorych, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak, członkowie Rady Gminy Święciechowa, dyrektor i pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie oraz członkowie zaprzyjaźnionych organizacji. Były życzenia noworoczne, wspólne kolędowanie i poczęstunek.

12121