loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z piosenką

W czwartek, 20 czerwca, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbyło się SPOTKANIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ I LUDOWĄ.
W spotkaniu udział wzięli: Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego, Zespół Śpiewaczy Kuklinów z Kuklinowa, Zespół Śpiewaczy Tęcza z Kolska, Zespół Śpiewaczy Babie Lato z Żerkowa, Zespół Śpiewaczy Zgoda z Kamieńca, Zespół Śpiewaczy Tęcza z Piasków, Zespół Śpiewaczy Harfa z Kobylina, Zespół Śpiewaczy Retro z Borku, Zespół Śpiewaczy Głuchowianie z Głuchowa oraz Kapela ludowa Piaskowianie z Piasków.
Organizatorem muzycznego spotkania był zespół Razem Raźniej oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.
Na spotkanie zaproszono Wójta Gminy Święciechowa Mikołaja Kostaniaka, Przewodniczącą Rady Gminy Święciechowa Annę Urbańską oraz radnego Jakuba Schuberta. Uczestnicy zasiedli do wspólnego posiłku, razem śpiewali, tańczyli i miło spędzili popołudnie w rytmie muzyki biesiadnej.

12121