loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

W delegacjach

Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy w dniach 24 i 25 września uczestniczyła w koncertach jubileuszowych Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy.
Natomiast, 25 września, delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK wzięła udział w uroczystości ślubnej członka klubu Sandry Rozwalki.
ZPiT Marynia oraz KŻR LOK działają przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowe.

12121