loader image

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIĘCIECHOWIE

AKTUALNOŚCI

„Wiola” w Drzeczkowie

Udział Zespołu Śpiewaczego „Wiola” ze Święciechowy w obrzędach dożynkowych w Drzeczkowie.

12121